Tietosuoja- / Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Palvelumme toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja sinusta tai yrityksestäsi sekä yrityksesi yhteyshenkilöistä. Käsittelemme näitä tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia.

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu rauhassa ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

Yhteystiedot:

Alfaroc Logistics Oy (2139699-9)
Laiturikatu 2
15140 Lahti
Tiia Bister
Toimitusjohtaja
045 635 1304
tiia.bister@alfaroc.fi.wwwdev2.kyberjoukot.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät
Työnhakijat
Työntekijät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste sekä tallennettavat tiedot

Henkilötietoja ja asiakastietoja kerätään asiakkaiden palvelemiseen, työntekijöiden työllistämiseen, asiakassuhteiden hallintaan, työsuhteiden hallintaan sekä niiden kehittämiseen.

Tallennettavia tietoja ovat nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, henkilö-/y-tunnus, kuva, sukupuoli, ajokortti, käytettävissä oleva auto, varusmies-/siviilipalvelus, siviilisääty, koulutus, ammatti, työtehtävien erityisluonteenmukaiset tiedot, nykyinen työnantaja, aiemmat työnantajat, työsuhteiden alkamis- ja päättymisajat arvosteluineen, kielitaito, toiveet haettavasta työpaikasta, palkkatoivomus, työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot.

4. Tietojen saanti ja käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin sopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Alfaroc.fi-sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakasrekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

5. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tiia.bister@alfaroc.fi.wwwdev2.kyberjoukot.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden/työnhakijoiden/työntekijöiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Alfaroc Logistics Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen käyttöön, tämä tapahtuu kuitenkin lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen takia. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Pääsääntöisesti palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

9. Rekisterien suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät ovat myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisterit sijaitsevat tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

Rekisterien sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. Evästeet

Palvelun ja sen analytiikan toteuttamisessa käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa palvelun toimimattomuuteen.